Coduri CPV - Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary)

Cauta produse si servicii in baza de date

Selectati grupa
Introduceti cheia de cautare (produs sau servicu)

Nomenclatorul de coduri CPV

03Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
09Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
14Produse de minerit, metale de baza si produse conexe
Mining, basic metals and related products
15Alimente, bauturi, tutun si produse conexe
Food, beverages, tobacco and related products
16Utilaje agricole
Agricultural machinery
18Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
19Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
22Imprimate si produse conexe
Printed matter and related products
24Produse chimice
Chemical products
30Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
31Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe
Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
33Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
331Echipamente medicale
Medical equipments
3311Echipament de imagistica de uz medical, dentar si veterinar
Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
3312Sisteme de inregistrare si dispozitive de explorare
Recording systems and exploration devices
3313Instrumente si dispozitive dentare si de subspecialitate
Dental and subspecialty instruments and devices
3314Consumabile medicale
Medical consumables
33141Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice
Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141100-1Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
Dressings; clip, suture, ligature supplies
33141110-4Pansamente
Dressings
33141111-1Bandaje adezive
Adhesive dressings
33141112-8Plasturi
Plasters
33141113-4Bandaje
Bandages
33141114-2Tifon medical
Medical gauze
33141115-9Vata medicala
Medical wadding
33141116-6Tampoane si comprese
Dressing packs
33141117-3Vata
Cotton wool
33141118-0Comprese de tifon
Wipes
33141119-7Comprese
Compresses
33141120-7Cleme, suturi, ligaturi
Clip, suture, ligature supplies
33141121-4Suturi chirurgicale
Surgical sutures
33141122-1Cleme chirurgicale
Surgical staples
33141123-8Recipiente pentru ace
Sharps containers
33141124-5Tavite pentru instrumente ascutite
Sharps pads
33141125-2Material pentru suturi chirurgicale
Material for surgical sutures
33141126-9Ligaturi
Ligatures
33141127-6Hemostatice absorbabile
Absorbable haemostatics
33141128-3Ace pentru suturi
Needles for sutures
33141200-2Catetere
Catheters
33141210-5Catetere cu balon
Balloon catheters
33141220-8Canule
Cannulae
33141230-1Dilatator
Dilator
33141240-4Accesorii pentru cateter
Catheter accessories
33141300-3Dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange
Venepuncture, blood sampling devices
33141310-6Seringi
Syringes
33141320-9Ace medicale
Medical needles
33141321-6Ace de anestezie
Anesthesia needles
33141322-3Ace cu utilizare arteriala
Arterial needles
33141323-0Ace de biopsie
Biopsy needles
33141324-7Ace de dializa
Dialysis needles
33141325-4Ace pentru fistule
Fistula needles
33141326-1Ace de radiologie
Radiology procedural needles
33141327-8Ace cu orificiu
Vented needles
33141328-5Ace peridurale
Epidural needles
33141329-2Ace de amniocenteza
Amniocentesia needles
33141400-4Foarfece de fire metalice si bisturie; manusi chirurgicale
Wire-cutter and bistoury; surgical gloves
33141410-7Foarfece de fire metalice si bisturie
Wire-cutter and bistoury
33141411-4Scalpele si lame
Scalpels and blades
33141420-0Manusi chirurgicale
Surgical gloves
33141500-5Consumabile hematologice
Haematological consumables
33141510-8Produse sanguine
Blood products
33141520-1Derivate plasmatice
Plasma extracts
33141530-4Coagulanti sanguini
Blood coagulants
33141540-7Albumina
Albumin
33141550-0Heparina
Heparin
33141560-3Organe umane
Human organs
33141570-6Sange uman
Human blood
33141580-9Sange animal
Animal blood
33141600-6Recipiente si pungi de recoltare, drenaj si truse
Collector and collection bags, drainage and kits
33141610-9Pungi de recoltare
Collection bag
33141613-0Pungi pentru recoltarea sangelui
Blood bags
33141614-7Pungi pentru recoltarea plasmei
Plasma bags
33141615-4Pungi pentru recoltarea urinei
Bags for urine
33141620-2Truse medicale
Medical kits
33141621-9Trusa pentru incontinenta urinara
Incontinence kit
33141622-6Truse de prevenire a SIDA
AIDS-prevention kits
33141623-3Truse de prim ajutor
First-aid boxes
33141624-0Truse de administrare
Administration sets
33141625-7Truse de diagnosticare
Diagnostic kits
33141626-4Truse de dozaj
Dosage kits
33141630-5Filtre de plasma sanguina
Blood plasma filters
33141640-8Drenaj
Drain
33141641-5Sonde
Probes
33141642-2Accesorii de drenaj
Drain accessories
33141700-7Accesorii ortopedice
Orthopaedic supplies
33141710-0Carje
Crutches
33141720-3Dispozitive ortopedice ajutatoare
Walking aids
33141730-6Gulere chirurgicale
Surgical collars
33141740-9incaltaminte ortopedica
Orthopaedic footwear
33141750-2Proteze articulare
Artificial joints
33141760-5Atele
Splints
33141770-8Proteze pentru fracturi, stifturi si placi
Fracture appliances, pins and plates
33141800-8Consumabile dentare
Dental consumables
33141810-1Materiale de obturare dentara
Dental filling materials
33141820-4Dinti artificiali
Teeth
33141821-1Dinti de portelan
Porcelain teeth
33141822-8Dinti din rasina acrilica
Acrylic teeth
33141830-7Baza de cavitate din ciment
Cement base
33141840-0Hemostatic dentar
Dental haemostatic
33141850-3Produse de igiena dentara
Dental hygiene products
33141900-9Lantete pentru prelevarea probelor de sange
Blood lancets
3315Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie
Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices
3316Tehnici operatorii
Operating techniques
3317Anestezie si reanimare
Anaesthesia and resuscitation
3318Asistenta functionala
Functional support
3319Diverse aparate si produse medicale
Miscellaneous medical devices and products
336Produse farmaceutice
Pharmaceutical products
337Produse de ingrijire personala
Personal care products
339Echipamente si articole pentru autopsie si uz mortuar
Post-mortem and mortuary equipment and supplies
34Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport
Transport equipment and auxiliary products to transportation
35Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare
Security, fire-fighting, police and defence equipment
37Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
38Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor)
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
41Apa captata si epurata
Collected and purified water
42Echipamente industriale
Industrial machinery
43Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii
Machinery for mining, quarrying, construction equipment
44Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
45Lucrari de constructii
Construction work
48Pachete software si sisteme informatice
Software package and information systems
50Servicii de reparare si intretinere
Repair and maintenance services
51Servicii de instalare (cu exceptia programelor software)
Installation services (except software)
55Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul
Hotel, restaurant and retail trade services
60Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri)
Transport services (excl. Waste transport)
63Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism
Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
64Servicii postale si de telecomunicatii
Postal and telecommunications services
65Utilitati publice
Public utilities
66Servicii financiare si de asigurare
Financial and insurance services
70Servicii imobiliare
Real estate services
71Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
Architectural, construction, engineering and inspection services
72Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
IT services: consulting, software development, Internet and support
73Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta
Research and development services and related consultancy services
75Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale
Administration, defence and social security services
76Servicii privind industria petrolului si a gazului
Services related to the oil and gas industry
77Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
79Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
80Servicii de invatamant si formare profesionala
Education and training services
85Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Health and social work services
90Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
92Servicii de recreere, culturale si sportive
Recreational, cultural and sporting services
98Alte servicii comunitare, sociale si personale
Other community, social and personal services

Instructiuni de utilizare

Ce anume reprezinta codurile CPV?

CPV este acronimul de la Common Procurement Vocabulary si codul CPV este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu.

Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.

Identificarea codului CPV a unui anumit produs sau servicu

Aveti la dispozitie doua metode pentru a identifica un cod CPV:

1. Utilizati functia de cautare in baza de date: introduceti unul sau mai multe cuvinte din numele produsului/serviciului.

Recomandare: pentru a prefiltra rezultatele selectati grupa din care produsul/serviciul face parte.

Atunci cand utilizati mai multe cuvinte pentru cautare, ordinea in care vor fi afisate rezultatele va fi data de numarul de cuvinte gasite in cadrul denumirii produsului/serviciului.

Indiferent de numarul de articole gasite la cautare vor fi afisate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, doar primele 25.

2. Rasfoiti nomenclatorul arborescent de coduri CPV facand click mouse pe iconitele (+) sau (-). In final, pentru a copia codul CPV + denumirile in romana si engleza in ClipBoard si utilizarea lui in alt context faceti click pe iconita/butonul COPIE.

Sistem de Nano filtrare apa Chanson
Declaratia 205 privind Impozitul anual retinut la sursa
Declaratia 205 privind Impozitul anual retinut la sursa
In M.O. nr. 0850 din 17.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1913 ce reglementeaza modelul si continutul declaratiei 205 Declaratie informativa privind impozitul pe venit, cu retinere la sursa, pe beneficiari de venit.
Categoria: Legislatie Firme
Declaratie noua - 012 - incapand cu 2013
Declaratie noua - 012 - incapand cu 2013
Formularul 012 - Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit - a fost aprobat prin Ordinul ANAF nr. 1994/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 9 din 7 ianuarie 2012.
Categoria: Legislatie Firme
GHID pentru aplicarea sistemului TVA la incasare
GHID pentru aplicarea sistemului TVA la incasare
Persoanele impozabile care au sediul activitatii in Romania, a carei cifra de afaceri in perioada 1 oct. 2011 - 30 sep. 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica incepand cu 01.01.2013 sistemul TVA la incasare.
Categoria: Legislatie Firme
Elemente obligatorii pentru facturare din 1 ianuarie 2013
Elemente obligatorii pentru facturare din 1 ianuarie 2013
Codul fiscal modificat prin OG nr. 15/2012 (29 august) modifica printre altele si art. 155 din Codul fiscal care contine regulile privind facturarea.
Categoria: Legislatie Firme
Reglementare termene de plata facturi
Reglementare termene de plata facturi
Proiect de lege privind reglementarea termenelor de plata pentru facturi si masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autor
Categoria: Legislatie Firme
Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice pe portalul e-Romania
Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice pe portalul e-Romania
Data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acesteia pe portal, conform mesajului electronic transmis de sistemul de tranzactionare.
Categoria: Legislatie Firme
Contabilitatea certificatelor verzi
Contabilitatea certificatelor verzi
Se reglementeaza inregistrarea in contabilitate a certificatelor verzi, atat din punctul de vedere al producatorilor de energie din surse regenerabile, cat si a furnizorilor si producatorilor de energie electrica obligati sa achizitioneze certificate
Categoria: Legislatie Firme
Ordinea stingerii datoriilor la buget
Ordinea stingerii datoriilor la buget
Ordinea stingerii datoriilor la buget va fi cea aleasa de contribuabil.
Categoria: Legislatie Firme
Suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara
Suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara
In cazul contestatiilor, daca contribuabilul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garantie bancara la nivelul obligatiilor fiscale, pana la solutionarea contestatiei se suspenda executarea silita.
Categoria: Legislatie Firme
Inregistrarea contabila a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Inregistrarea contabila a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Inregistrarea contabila a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera se face duca caz, in categoria altor investitii detinute ca imobilizari sau in categoria altor investitii pe termen scurt.
Categoria: Legislatie Firme
Contabilitatea cesionarilor de creante
Contabilitatea cesionarilor de creante
In cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor.
Categoria: Legislatie Firme
  Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Valideaza Coduri Uzuale
Valideaza.Ro

   Coduri Postale
CoduriPostale-db.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro