Coduri CPV - Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary)

Cauta produse si servicii in baza de date

Selectati grupa
Introduceti cheia de cautare (produs sau servicu)

Nomenclatorul de coduri CPV

03Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
09Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
14Produse de minerit, metale de baza si produse conexe
Mining, basic metals and related products
15Alimente, bauturi, tutun si produse conexe
Food, beverages, tobacco and related products
16Utilaje agricole
Agricultural machinery
18Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
19Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
22Imprimate si produse conexe
Printed matter and related products
24Produse chimice
Chemical products
30Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
31Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe
Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
33Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
331Echipamente medicale
Medical equipments
3311Echipament de imagistica de uz medical, dentar si veterinar
Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
3312Sisteme de inregistrare si dispozitive de explorare
Recording systems and exploration devices
3313Instrumente si dispozitive dentare si de subspecialitate
Dental and subspecialty instruments and devices
3314Consumabile medicale
Medical consumables
33141Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice
Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
33141100-1Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
Dressings; clip, suture, ligature supplies
33141110-4Pansamente
Dressings
33141111-1Bandaje adezive
Adhesive dressings
33141112-8Plasturi
Plasters
33141113-4Bandaje
Bandages
33141114-2Tifon medical
Medical gauze
33141115-9Vata medicala
Medical wadding
33141116-6Tampoane si comprese
Dressing packs
33141117-3Vata
Cotton wool
33141118-0Comprese de tifon
Wipes
33141119-7Comprese
Compresses
33141120-7Cleme, suturi, ligaturi
Clip, suture, ligature supplies
33141121-4Suturi chirurgicale
Surgical sutures
33141122-1Cleme chirurgicale
Surgical staples
33141123-8Recipiente pentru ace
Sharps containers
33141124-5Tavite pentru instrumente ascutite
Sharps pads
33141125-2Material pentru suturi chirurgicale
Material for surgical sutures
33141126-9Ligaturi
Ligatures
33141127-6Hemostatice absorbabile
Absorbable haemostatics
33141128-3Ace pentru suturi
Needles for sutures
33141200-2Catetere
Catheters
33141210-5Catetere cu balon
Balloon catheters
33141220-8Canule
Cannulae
33141230-1Dilatator
Dilator
33141240-4Accesorii pentru cateter
Catheter accessories
33141300-3Dispozitive de punctie venoasa si de prelevare de sange
Venepuncture, blood sampling devices
33141310-6Seringi
Syringes
33141320-9Ace medicale
Medical needles
33141321-6Ace de anestezie
Anesthesia needles
33141322-3Ace cu utilizare arteriala
Arterial needles
33141323-0Ace de biopsie
Biopsy needles
33141324-7Ace de dializa
Dialysis needles
33141325-4Ace pentru fistule
Fistula needles
33141326-1Ace de radiologie
Radiology procedural needles
33141327-8Ace cu orificiu
Vented needles
33141328-5Ace peridurale
Epidural needles
33141329-2Ace de amniocenteza
Amniocentesia needles
33141400-4Foarfece de fire metalice si bisturie; manusi chirurgicale
Wire-cutter and bistoury; surgical gloves
33141410-7Foarfece de fire metalice si bisturie
Wire-cutter and bistoury
33141411-4Scalpele si lame
Scalpels and blades
33141420-0Manusi chirurgicale
Surgical gloves
33141500-5Consumabile hematologice
Haematological consumables
33141510-8Produse sanguine
Blood products
33141520-1Derivate plasmatice
Plasma extracts
33141530-4Coagulanti sanguini
Blood coagulants
33141540-7Albumina
Albumin
33141550-0Heparina
Heparin
33141560-3Organe umane
Human organs
33141570-6Sange uman
Human blood
33141580-9Sange animal
Animal blood
33141600-6Recipiente si pungi de recoltare, drenaj si truse
Collector and collection bags, drainage and kits
33141610-9Pungi de recoltare
Collection bag
33141613-0Pungi pentru recoltarea sangelui
Blood bags
33141614-7Pungi pentru recoltarea plasmei
Plasma bags
33141615-4Pungi pentru recoltarea urinei
Bags for urine
33141620-2Truse medicale
Medical kits
33141621-9Trusa pentru incontinenta urinara
Incontinence kit
33141622-6Truse de prevenire a SIDA
AIDS-prevention kits
33141623-3Truse de prim ajutor
First-aid boxes
33141624-0Truse de administrare
Administration sets
33141625-7Truse de diagnosticare
Diagnostic kits
33141626-4Truse de dozaj
Dosage kits
33141630-5Filtre de plasma sanguina
Blood plasma filters
33141640-8Drenaj
Drain
33141641-5Sonde
Probes
33141642-2Accesorii de drenaj
Drain accessories
33141700-7Accesorii ortopedice
Orthopaedic supplies
33141710-0Carje
Crutches
33141720-3Dispozitive ortopedice ajutatoare
Walking aids
33141730-6Gulere chirurgicale
Surgical collars
33141740-9incaltaminte ortopedica
Orthopaedic footwear
33141750-2Proteze articulare
Artificial joints
33141760-5Atele
Splints
33141770-8Proteze pentru fracturi, stifturi si placi
Fracture appliances, pins and plates
33141800-8Consumabile dentare
Dental consumables
33141810-1Materiale de obturare dentara
Dental filling materials
33141820-4Dinti artificiali
Teeth
33141821-1Dinti de portelan
Porcelain teeth
33141822-8Dinti din rasina acrilica
Acrylic teeth
33141830-7Baza de cavitate din ciment
Cement base
33141840-0Hemostatic dentar
Dental haemostatic
33141850-3Produse de igiena dentara
Dental hygiene products
33141900-9Lantete pentru prelevarea probelor de sange
Blood lancets
3315Aparate de radioterapie, de mecanoterapie, de electroterapie si de fizioterapie
Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices
3316Tehnici operatorii
Operating techniques
3317Anestezie si reanimare
Anaesthesia and resuscitation
3318Asistenta functionala
Functional support
3319Diverse aparate si produse medicale
Miscellaneous medical devices and products
336Produse farmaceutice
Pharmaceutical products
337Produse de ingrijire personala
Personal care products
339Echipamente si articole pentru autopsie si uz mortuar
Post-mortem and mortuary equipment and supplies
34Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport
Transport equipment and auxiliary products to transportation
35Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare
Security, fire-fighting, police and defence equipment
37Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
38Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor)
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
41Apa captata si epurata
Collected and purified water
42Echipamente industriale
Industrial machinery
43Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii
Machinery for mining, quarrying, construction equipment
44Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
45Lucrari de constructii
Construction work
48Pachete software si sisteme informatice
Software package and information systems
50Servicii de reparare si intretinere
Repair and maintenance services
51Servicii de instalare (cu exceptia programelor software)
Installation services (except software)
55Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul
Hotel, restaurant and retail trade services
60Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri)
Transport services (excl. Waste transport)
63Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism
Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
64Servicii postale si de telecomunicatii
Postal and telecommunications services
65Utilitati publice
Public utilities
66Servicii financiare si de asigurare
Financial and insurance services
70Servicii imobiliare
Real estate services
71Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
Architectural, construction, engineering and inspection services
72Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
IT services: consulting, software development, Internet and support
73Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta
Research and development services and related consultancy services
75Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale
Administration, defence and social security services
76Servicii privind industria petrolului si a gazului
Services related to the oil and gas industry
77Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
79Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
80Servicii de invatamant si formare profesionala
Education and training services
85Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Health and social work services
90Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
92Servicii de recreere, culturale si sportive
Recreational, cultural and sporting services
98Alte servicii comunitare, sociale si personale
Other community, social and personal services

Instructiuni de utilizare

Ce anume reprezinta codurile CPV?

CPV este acronimul de la Common Procurement Vocabulary si codul CPV este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu.

Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.

Identificarea codului CPV a unui anumit produs sau servicu

Aveti la dispozitie doua metode pentru a identifica un cod CPV:

1. Utilizati functia de cautare in baza de date: introduceti unul sau mai multe cuvinte din numele produsului/serviciului.

Recomandare: pentru a prefiltra rezultatele selectati grupa din care produsul/serviciul face parte.

Atunci cand utilizati mai multe cuvinte pentru cautare, ordinea in care vor fi afisate rezultatele va fi data de numarul de cuvinte gasite in cadrul denumirii produsului/serviciului.

Indiferent de numarul de articole gasite la cautare vor fi afisate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, doar primele 25.

2. Rasfoiti nomenclatorul arborescent de coduri CPV facand click mouse pe iconitele (+) sau (-). In final, pentru a copia codul CPV + denumirile in romana si engleza in ClipBoard si utilizarea lui in alt context faceti click pe iconita/butonul COPIE.

Sistem de Nano filtrare apa Chanson
Concediu de odihna: ce se intampla daca salariatul nu solicita concediul
Concediu de odihna: ce se intampla daca salariatul nu solicita concediul
Monografii contabile
Efectuarea concediului de odihna se realizeaza in baza unei programari colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentan?ilor salaria?ilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale. Iar programarea se face pâna la sfâr?itul anului calendaristic pentru anul urmator, conform art.148 alin.(1) din Codul muncii. in cadrul perioadelor de concediu stabilite conform programarii, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel pu?in 60 de zile anterioare efectuarii acestuia.


Absen?ele nemotivate se inregistreaza in Revisal?
Absen?ele nemotivate se inregistreaza in Revisal?
Legislatie economica
Potrivit art. 51 alin.(2) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.


Pensionare pentru limita de varsta. Când inceteaza CIM ?i cum poate continua raportul de munca?
Pensionare pentru limita de varsta. Când inceteaza CIM ?i cum poate continua raportul de munca?
Legislatie economica
Potrivit prevederilor art.56 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul individual de munca existent inceteaza de drept la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicarii deciziei de pensie in cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate partiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limita de varsta cu reducerea varstei standard de pensionare; la data comunicarii deciziei medicale asupra capacitatii de munca in cazul invaliditatii de gradul I sau II.


Cadourile oferite salariatilor cu ocazia Pastelui ? tratament fiscal 2017
Cadourile oferite salariatilor cu ocazia Pastelui ? tratament fiscal 2017
Legislatie economica
Potrivit prevederilor art.76 alin.(4) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt venituri impozabile in intelesul impozitului pe venit ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, veniturile reprezentand cadouri in bani si/sau in natura, inclusiv tichete cadou, oferite salariatilor, cat si cele oferite pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca.


Incasare avans ? cand colectam TVA?
Incasare avans ? cand colectam TVA?
T.V.A.
Exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator, dar si aici avem o serie de exceptii


Impozitul specific in 2017
Impozitul specific in 2017
Legislatie economica
Legea 170/2016 privind impozitul specific unor activita?i a fost publicata in M. Of. nr. 812 din 14 octombrie ?i intra in vigoare de la 1 ianuarie 2017.


Ghid privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii Europene
Ghid privind recuperarea TVA achitata in alt stat membru al Uniunii Europene
Legislatie economica
Persoanele impozabile stabilite in România, care efectueaza importuri si achizitii de bunuri/servicii in alt stat membru al Uniunii Europene au posibilitatea solicitarii rambursarii taxei pe valoarea adaugata achitata in acel stat, prin completarea si depunerea formularului 318 ?Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in România, depusa potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal?.


Termene depunere Revisal in 2017
Termene depunere Revisal in 2017
Salarii
Legea aferenta Revisal este HG 500/2011


Cum po?i folosi noul Cod Fiscal pentru a scadea impozitele ?i taxele
Cum po?i folosi noul Cod Fiscal pentru a scadea impozitele ?i taxele
Legislatie economica
Majoritatea companiilor incearca sa gaseasca modalitati legale prin care sa plateasca impozite mai mici. In fiscalitate exista principiul prin care orice companie este libera sa-si organizeze activitatea astfel incat sa poata sa-si optimizeze platile de taxe si impozite.


inregistararea opera?iunilor specifice leasingului
inregistararea opera?iunilor specifice leasingului
Legislatie economica
La contabilizarea operatiunilor trebuie avute in vedere atat documentele si clauzele contractuale care stau la baza lor, cat si reglementarile contabile in vigoare.


Plafoane fiscale utilizate in anul 2017
Plafoane fiscale utilizate in anul 2017
Legislatie economica
Plafonul pentru inregistrarea ca platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Plafonul pentru inregistrarea in scopuri de TVA. Plafonul pentru ie?irea din sistemul TVA la incasare. Plafonul pentru inregistrarea in scopuri de TVA pentru achizitiile intracomunitare de bunuri. Plafonul pentru modificarea perioadei fiscale la TVA de la trimestru la luna. Plafonul pentru vanzari la distanta. Plafonul pentru trecerea de la norma de venit la sistem real.


  Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Valideaza Coduri Uzuale
Valideaza.Ro

   Coduri Postale
CoduriPostale-db.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro