Coduri CPV - Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary)

Cauta produse si servicii in baza de date

Selectati grupa
Introduceti cheia de cautare (produs sau servicu)

Nomenclatorul de coduri CPV

03Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
09Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
14Produse de minerit, metale de baza si produse conexe
Mining, basic metals and related products
15Alimente, bauturi, tutun si produse conexe
Food, beverages, tobacco and related products
16Utilaje agricole
Agricultural machinery
18Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
19Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
22Imprimate si produse conexe
Printed matter and related products
24Produse chimice
Chemical products
30Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
31Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe
Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
33Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
34Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport
Transport equipment and auxiliary products to transportation
35Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare
Security, fire-fighting, police and defence equipment
37Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
38Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor)
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
41Apa captata si epurata
Collected and purified water
42Echipamente industriale
Industrial machinery
43Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii
Machinery for mining, quarrying, construction equipment
44Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
45Lucrari de constructii
Construction work
451Lucrari de pregatire a santierului
Site preparation work
452Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice
Works for complete or part construction and civil engineering work
4521Lucrari de constructii de cladiri
Building construction work
45211Lucrari de constructii de imobile colective si de case individuale
Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses
45212Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante
Construction work for buildings relating to leisure, sports, culture, lodging and restaurants
45212100-7Lucrari de constructii de complexe pentru petrecerea timpului liber
Construction work of leisure facilities
45212110-0Lucrari de constructii de centre de petrecere a timpului liber
Leisure centre construction work
45212120-3Lucrari de constructii de parcuri tematice
Theme park construction work
45212130-6Lucrari de constructii de parcuri de distractie
Amusement park construction work
45212140-9Instalatie de recreere
Recreation installation
45212150-2Lucrari de constructii de cinematografe
Cinema construction work
45212160-5Lucrari de constructii de cazinouri
Casino construction work
45212170-8Lucrari de constructii de cladiri de divertisment
Entertainment building construction work
45212171-5Lucrari de constructii de centre de divertisment
Entertainment centre construction work
45212172-2Lucrari de constructii de centre de recreere
Recreation centre construction work
45212180-1Lucrari de constructii de case de bilete
Ticket offices construction work
45212190-4Lucrari de protectie impotriva razelor solare
Sun-protection works
45212200-8Lucrari de constructii de complexe sportive
Construction work for sports facilities
45212210-1Lucrari de constructii de complexe sportive monovalente
Single-purpose sports facilities construction work
45212211-8Lucrari de constructii de patinoare
Ice rink construction work
45212212-5Lucrari de constructii de piscine
Construction work for swimming pool
45212213-2Lucrari pentru marcaje sportive
Sport markings works
45212220-4Lucrari de constructii de complexe sportive polivalente
Multi-purpose sports facilities construction work
45212221-1Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport
Construction work in connection with structures for sports ground
45212222-8Lucrari de constructii de sali de gimnastica
Gymnasium construction work
45212223-5Lucrari de constructii de complexe pentru sporturi de iarna
Winter-sports facilities construction work
45212224-2Lucrari de constructii de stadioane
Stadium construction work
45212225-9Lucrari de constructii de palate ale sporturilor
Sports hall construction work
45212230-7Instalare de vestiare
Installation of changing rooms
45212290-5Lucrari de reparatie si de intretinere a complexelor sportive
Repair and maintenance work in connection with sports facilities
45212300-9Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale
Construction work for art and cultural buildings
45212310-2Lucrari de constructii de centre de expozitie
Construction work for buildings relating to exhibitions
45212311-9Lucrari de constructii de galerii de arta
Art gallery construction work
45212312-6Lucrari de constructii de centre de expozitii
Exhibition centre construction work
45212313-3Lucrari de constructii de muzee
Museum construction work
45212314-0Lucrari de constructii de monumente istorice sau memoriale
Historical monument or memorial construction work
45212320-5Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice
Construction work for buildings relating to artistic performances
45212321-2Lucrari de constructii de auditorii
Auditorium construction work
45212322-9Lucrari de constructii de teatre
Theatre construction work
45212330-8Lucrari de constructii de biblioteci
Library construction work
45212331-5Lucrari de constructii de biblioteci multimedia
Multimedia library construction work
45212340-1Lucrari de constructii de sali de conferinte
Lecture hall construction work
45212350-4Cladiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
Buildings of particular historical or architectural interest
45212351-1Lucrari de constructii de monumente preistorice
Prehistoric monument construction work
45212352-8Lucrari de constructii de monumente industriale
Industrial monument construction work
45212353-5Lucrari de constructii de palate
Palace construction work
45212354-2Lucrari de constructii de castele
Castle construction work
45212360-7Lucrari de constructii de cladiri religioase
Religious buildings construction work
45212361-4Lucrari de constructii de biserici
Church construction work
45212400-0Hoteluri si restaurante
Accommodation and restaurant buildings
45212410-3Lucrari de constructii de cladiri pentru cazare
Construction work for lodging buildings
45212411-0Lucrari de constructii de hoteluri
Hotel construction work
45212412-7Lucrari de constructii de pensiuni
Hostel construction work
45212413-4Lucrari de constructii de imobile pentru cazare de scurta durata
Short-stay accommodation construction work
45212420-6Lucrari de constructii de restaurante si complexe similare
Construction work for restaurants and similar facilities
45212421-3Lucrari de constructii de restaurante
Restaurant construction work
45212422-0Lucrari de constructii de cantine
Canteen construction work
45212423-7Lucrari de constructii de cafenele
Cafeteria construction work
45212500-1Transformare de bucatarii sau restaurante
Kitchen or restaurant conversion
45212600-2Lucrari de constructii de pavilioane
Pavilion construction work
45213Lucrari de constructii de cladiri comerciale, de antrepozite si de cladiri industriale, de cladiri pentru activitati de transport
Construction work for commercial buildings, warehouses and industrial buildings, buildings relating to transport
45214Lucrari de constructii de institutii de invatamant si centre de cercetare
Construction work for buildings relating to education and research
45215Lucrari de constructii de cladiri pentru servicii sociale si sanitare, de crematorii si de toalete publice
Construction work for buildings relating to health and social services, for crematoriums and public conveniences
45216Lucrari de constructii de cladiri destinate institutiilor de ordine publica sau serviciilor de urgenta si cladiri militare
Construction work for buildings relating to law and order or emergency services and for military buildings
45217Lucrari de constructii de cladiri gonflabile
Inflatable buildings construction work
4522Lucrari de inginerie si de constructii
Engineering works and construction works
4523Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare
Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
4524Lucrari de constructii de lucrari hidraulice
Construction work for water projects
4525Lucrari de constructii de uzine, de exploatari miniere si de uzine de fabricatie si de constructii pentru industria petrolului si a gazului
Construction works for plants, mining and manufacturing and for buildings relating to the oil and gas industry
4526Lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii
Roof works and other special trade construction works
453Lucrari de instalatii pentru cladiri
Building installation work
454Lucrari de finisare a constructiilor
Building completion work
455inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator
Hire of construction and civil engineering machinery and equipment with operator
48Pachete software si sisteme informatice
Software package and information systems
50Servicii de reparare si intretinere
Repair and maintenance services
51Servicii de instalare (cu exceptia programelor software)
Installation services (except software)
55Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul
Hotel, restaurant and retail trade services
60Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri)
Transport services (excl. Waste transport)
63Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism
Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
64Servicii postale si de telecomunicatii
Postal and telecommunications services
65Utilitati publice
Public utilities
66Servicii financiare si de asigurare
Financial and insurance services
70Servicii imobiliare
Real estate services
71Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
Architectural, construction, engineering and inspection services
72Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
IT services: consulting, software development, Internet and support
73Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta
Research and development services and related consultancy services
75Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale
Administration, defence and social security services
76Servicii privind industria petrolului si a gazului
Services related to the oil and gas industry
77Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
79Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
80Servicii de invatamant si formare profesionala
Education and training services
85Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Health and social work services
90Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
92Servicii de recreere, culturale si sportive
Recreational, cultural and sporting services
98Alte servicii comunitare, sociale si personale
Other community, social and personal services

Instructiuni de utilizare

Ce anume reprezinta codurile CPV?

CPV este acronimul de la Common Procurement Vocabulary si codul CPV este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu.

Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.

Identificarea codului CPV a unui anumit produs sau servicu

Aveti la dispozitie doua metode pentru a identifica un cod CPV:

1. Utilizati functia de cautare in baza de date: introduceti unul sau mai multe cuvinte din numele produsului/serviciului.

Recomandare: pentru a prefiltra rezultatele selectati grupa din care produsul/serviciul face parte.

Atunci cand utilizati mai multe cuvinte pentru cautare, ordinea in care vor fi afisate rezultatele va fi data de numarul de cuvinte gasite in cadrul denumirii produsului/serviciului.

Indiferent de numarul de articole gasite la cautare vor fi afisate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, doar primele 25.

2. Rasfoiti nomenclatorul arborescent de coduri CPV facand click mouse pe iconitele (+) sau (-). In final, pentru a copia codul CPV + denumirile in romana si engleza in ClipBoard si utilizarea lui in alt context faceti click pe iconita/butonul COPIE.

Data incetării suspendării contractului de muncă in Revisal
Data incetării suspendării contractului de muncă in Revisal
Legislatie Firme
Referitor la inregistrarea incetării suspendării, potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.o) si art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), cu modificările si completările ulterioare, perioada, cauzele de suspendare si data incetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale, se completează in Revisal si se transmit către Inspectoratul teritorial de muncă cel târziu in ziua anterioară datei suspendării/datei incetării suspendării, cu excepția situației absențelor nemotivate când transmiterea in registru se face in termen de 3 zile lucrătoare de la data suspendării.


Noutăţi privind evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi
Noutăţi privind evidenţa orelor de muncă prestate de salariaţi
Legislatie Firme
In data de 14 mai 2019 Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat cu privire la obligația angajatorilor de a ține o evidență a tuturor orelor lucrate de angajați, in baza dreptului Uniunii Europene. in esență, problema a vizat orele concrete cu privire la care trebuie ținută o evidență: doar cele lucrate suplimentar sau și cele lucrate in mod obișnuit.


Barcode + Mouse Reader
Barcode + Mouse Reader
IT Hardware
Nexy SW3 - Cititorul de coduri de bare cu maus integrat sau mausul cu cititorul de coduri de bare integrat este un dispozitiv nou si inovativ care vine sa ne crească productivitatea și de ce nu confortul la locul de muncă.


Munca part time in construcții poate fi uneori dezavantajoasă atât pentru angajator, cât și pentru salariat
Munca part time in construcții poate fi uneori dezavantajoasă atât pentru angajator, cât și pentru salariat
Legislatie Firme
Taxarea salarială in cazul contractelor cu normă parțială a devenit, de la inceputul acestui an, și mai complicată. Există salarii minime multiple la care trebuie să se raporteze angajatorii, există facilități fiscale ce pot sau nu să fie aplicate in sectorul construcțiilor, există diferențe uneori semnificative pe care angajatorii trebuie să le scoată din buzunar pentru a se atinge nivelul taxării minime, de la caz la caz. Iar unii dintre angajații part time din construcții par să fie "loviți" din mai multe părți de legislația fiscală recentă.


Modificări și completări ale legislației privind zilierii incepând cu data de 19.04.2019
Modificări și completări ale legislației privind zilierii incepând cu data de 19.04.2019
Legislatie Firme
Noi domenii in care pot fi folosiţi zilierii * ingrijirile zilierilor accidentați sau care au boli profesionale trebuie plătite de angajatori * Zilierii sunt obligați la plata contribuției sociale la pensii (CAS) la fel ca salariații * Registrul electronic in locul celui scris


Windows 10 utilizat ca server pentru aplicații
Windows 10 utilizat ca server pentru aplicații
Windows 10
in acest articol vom explica, pas cu pas, ce anume trebuie să facem pentru a configura un calculator cu Windows 10 ca server pentru Nexus ERP si baza de date MS SQL. Poate fi Windows 10 versiunea Pro, Enterprise sau chiar Home. De asemenea, tot aici ne vom lămuri când trebuie să folosim Windows 10 pe un server si când nu trebuie și când trebuie să folosim un server asamblat din componente și când trebuie să folosim un server brand (HP, Dell, Intel etc).


EVALUAREA ACTIVELOR  IMOBILIZATE
EVALUAREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
Legislatie Firme
Articolul prezintă teoretic şi practic cele mai recente noutăţi privind reflectarea in contabilitate a operaţiunilor referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale, precum şi a modalităţilor de trecere de la metoda reevaluării la metoda costului istoric, in cazul acestora.


Recuperare pierderi din profiturile obținute in următorii 7 ani
Recuperare pierderi din profiturile obținute in următorii 7 ani
Legislatie Firme
Firmele care n-au avut profit pot recupera pierderile declarate prin D101 din profiturile obținute in următorii 7 ani. Companiile cu afaceri de peste un milion de euro sunt obligate să depună declarația 101, referitoare la impozitul pe profit, chiar dacă in anul 2018 au ieșit in pierdere, prevede legislația in vigoare. Concret, impozitul este datorat numai dacă firma are profit, in timp ce pierderea fiscală se recuperează in următorii ani.


Cum să atașezi un disc din rețea in Windows 10
Cum să atașezi un disc din rețea in Windows 10
Windows 10
Cei mai mulți dintre noi suntem mai familiarizați cu denumirea in engleză a acestei operații "map a network drive" sau cu termenul adoptat in limba română "mapare", termen pe care-l vom folosi și noi in continuare. Oricum i-am spune, ne referim la acțiunea de a aduce un disc de pe un alt calculator, din rețea, să fie accesat pe calculatorul nostru ca un disc local.


  Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro