Coduri CPV - Codul Comun International Privind Achizitiile de Produse si Servicii (Common Procurement Vocabulary)

Cauta produse si servicii in baza de date

Selectati grupa
Introduceti cheia de cautare (produs sau servicu)

Nomenclatorul de coduri CPV

03Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe
Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
09Produse petroliere, combustibil, electricitate si alte surse de energie
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
14Produse de minerit, metale de baza si produse conexe
Mining, basic metals and related products
15Alimente, bauturi, tutun si produse conexe
Food, beverages, tobacco and related products
16Utilaje agricole
Agricultural machinery
18Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
19Produse din piele, materiale textile, din plastic si din cauciuc
Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
22Imprimate si produse conexe
Printed matter and related products
24Produse chimice
Chemical products
30Echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software
Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
31Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat
Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting
32Echipament de radio, televiziune, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe
Radio, television, communication, telecommunication and related equipment
33Echipamente medicale, produse farmaceutice si produse de ingrijire personala
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
34Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport
Transport equipment and auxiliary products to transportation
35Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare
Security, fire-fighting, police and defence equipment
37Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii
Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories
38Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor)
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
39Mobila (inclusiv mobila de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) si produse de curatat
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
41Apa captata si epurata
Collected and purified water
42Echipamente industriale
Industrial machinery
43Utilaje pentru minerit, cariere de piatra si constructii
Machinery for mining, quarrying, construction equipment
44Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)
45Lucrari de constructii
Construction work
48Pachete software si sisteme informatice
Software package and information systems
50Servicii de reparare si intretinere
Repair and maintenance services
51Servicii de instalare (cu exceptia programelor software)
Installation services (except software)
55Servicii hoteliere, de restaurant si de vanzare cu amanuntul
Hotel, restaurant and retail trade services
60Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri)
Transport services (excl. Waste transport)
63Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism
Supporting and auxiliary transport services; travel agencies services
64Servicii postale si de telecomunicatii
Postal and telecommunications services
65Utilitati publice
Public utilities
66Servicii financiare si de asigurare
Financial and insurance services
70Servicii imobiliare
Real estate services
71Servicii de arhitectura, de constructii, de inginerie si de inspectie
Architectural, construction, engineering and inspection services
72Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta
IT services: consulting, software development, Internet and support
721Servicii de consultanta pentru hardware
Hardware consultancy services
722Servicii de programare si de consultanta software
Software programming and consultancy services
7221Servicii de programare a pachetelor de produse software
Programming services of packaged software products
72211Servicii de programare de sisteme informatice si software utilitare
Programming services of systems and user software
72212Servicii de programare de software de aplicatie
Programming services of application software
72212100-0Servicii de dezvoltare de software specific industriei
Industry specific software development services
72212110-3Servicii de dezvoltare de software pentru puncte de vanzare (POS)
Point of sale (POS) software development services
72212120-6Servicii de dezvoltare de software pentru controlul zborului
Flight control software development services
72212121-3Servicii de dezvoltare de software pentru controlul traficului aerian
Air traffic control software development services
72212130-9Servicii de dezvoltare de software pentru asistenta la sol si testare pentru aviatie
Aviation ground support and test software development services
72212131-6Servicii de dezvoltare de software pentru asistenta la sol pentru aviatie
Aviation ground support software development services
72212132-3Servicii de dezvoltare de software de testare pentru aviatie
Aviation test software development services
72212140-2Servicii de dezvoltare de software pentru controlul traficului feroviar
Railway traffic control software development services
72212150-5Servicii de dezvoltare de software pentru control industrial
Industrial control software development services
72212160-8Servicii de dezvoltare de software pentru biblioteci
Library software development services
72212170-1Servicii de dezvoltare de software de conformitate
Compliance software development services
72212180-4Servicii de dezvoltare de software pentru uz medical
Medical software development services
72212190-7Servicii de dezvoltare de software educational
Educational software development services
72212200-1Servicii de dezvoltare de software pentru retele, internet si intranet
Networking, Internet and intranet software development services
72212210-4Servicii de dezvoltare de software pentru retele
Networking software development services
72212211-1Servicii de dezvoltare de software de interconectare de platforme
Platform interconnectivity software development services
72212212-8Servicii de dezvoltare de software pentru servere de discuri optice
Optical jukebox server software development services
72212213-5Servicii de dezvoltare de software de imbunatatire a sistemelor de operare
Operating system enhancement software development services
72212214-2Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare de retea
Network operating system software development services
72212215-9Servicii de dezvoltare de software pentru dezvoltatorii de retele
Networking developers software development services
72212216-6Servicii de dezvoltare de software pentru emulare de terminale pentru conectivitate in retea
Network connectivity terminal emulation software development services
72212217-3Servicii de dezvoltare de software de procesare a tranzactiilor
Transaction-processing software development services
72212218-0Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea licentelor
License management software development services
72212219-7Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele
Miscellaneous networking software development services
72212220-7Servicii de dezvoltare de software pentru internet si intranet
Internet and intranet software development services
72212221-4Servicii de dezvoltare de software pentru navigare pe internet
Internet browsing software development services
72212222-1Servicii de dezvoltare de software pentru servere web
Web server software development services
72212223-8Servicii de dezvoltare de software pentru posta electronica
Electronic mail software development services
72212224-5Servicii de dezvoltare de software pentru editare de pagini web
Web page editing software development services
72212300-2Servicii de dezvoltare de software pentru creare de documente, pentru desen, imagistica, planificare si productivitate
Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software development services
72212310-5Servicii de dezvoltare de software pentru creare de documente
Document creation software development services
72212311-2Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea documentelor
Document management software development services
72212312-9Servicii de dezvoltare de software de publicare electronica
Electronic publishing software development services
72212313-6Servicii de dezvoltare de software de recunoastere optica a caracterelor (OCR)
Optical-character-recognition (OCR) software development services
72212314-3Servicii de dezvoltare de software de recunoastere a vocii
Voice recognition software development services
72212315-0Servicii de dezvoltare de software pentru tehnoredactare computerizata
Desktop-publishing software development services
72212316-7Servicii de dezvoltare de software de prezentare
Presentation software development services
72212317-4Servicii de dezvoltare de software pentru editare de text
Word-processing software development services
72212318-1Servicii de dezvoltare de software pentru scaner
Scanner software development services
72212320-8Servicii de dezvoltare de software de desen si imagistica
Drawing and imaging software development services
72212321-5Servicii de dezvoltare de software de proiectare asistata de calculator (CAD)
Computer-aided design (CAD) software development services
72212322-2Servicii de dezvoltare de software pentru grafica
Graphics software development services
72212323-9Servicii de dezvoltare de software de fabricatie asistata de calculator (CAM)
Computer-aided manufacturing (CAM) software development services
72212324-6Servicii de dezvoltare de software pentru generarea graficelor
Charting software development services
72212325-3Servicii de dezvoltare de software pentru creare de formulare
Form making software development services
72212326-0Servicii de dezvoltare de software de cartografie
Mapping software development services
72212327-7Servicii de dezvoltare de software pentru desen si pictura
Drawing and painting software development services
72212328-4Servicii de dezvoltare de software de prelucrare a imaginilor
Image-processing software development services
72212330-1Servicii de dezvoltare de software de planificare si productivitate
Scheduling and productivity software development services
72212331-8Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea proiectelor
Project management software development services
72212332-5Servicii de dezvoltare de software de planificare
Scheduling software development services
72212333-2Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea contactelor
Contact management software development services
72212400-3Servicii de dezvoltare de software pentru tranzactii comerciale si personale
Business transaction and personal business software development services
72212410-6Servicii de dezvoltare de software de gestionare a investitiilor si pregatire a declaratiilor fiscale
Investment management and tax preparation software development services
72212411-3Servicii de dezvoltare de software de gestionare a investitiilor
Investment management software development services
72212412-0Servicii de dezvoltare de software de pregatire a declaratiilor fiscale
Tax preparation software development services
72212420-9Servicii de dezvoltare de software si suite de servicii de dezvoltare de software de gestionare a instalatiilor
Facilities management software development services and software development services suite
72212421-6Servicii de dezvoltare de software de gestionare a instalatiilor
Facilities management software development services
72212422-3Suite de servicii de dezvoltare de software
Software development services suites
72212430-2Servicii de dezvoltare de software de gestionare a inventarelor
Inventory management software development services
72212440-5Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara si contabilitate
Financial analysis and accounting software development services
72212441-2Servicii de dezvoltare de software de analiza financiara
Financial analysis software development services
72212442-9Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme financiare
Financial systems software development services
72212443-6Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate
Accounting software development services
72212445-0Servicii de dezvoltare de software de management al relatiilor cu clientii
Customer Relation Management software development services
72212450-8Servicii de dezvoltare de software de contabilizare a timpului sau pentru resurse umane
Time accounting or human resources software development services
72212451-5Servicii de dezvoltare de software de planificare a resurselor intreprinderii
Enterprise resource planning software development services
72212460-1Servicii de dezvoltare de software analitice, stiintifice, matematice sau previzionale
Analytical, scientific, mathematical or forecasting software development services
72212461-8Servicii de dezvoltare de software analitic sau stiintific
Analytical or scientific software development services
72212462-5Servicii de dezvoltare de software matematic sau previzional
Mathematical or forecasting software development services
72212463-2Servicii de dezvoltare de software pentru statistici
Statistical software development services
72212470-4Servicii de dezvoltare de software pentru licitatii
Auction software development services
72212480-7Servicii de dezvoltare de software pentru vanzari, marketing si informatii de afaceri
Sales, marketing and business intelligence software development services
72212481-4Servicii de dezvoltare de software pentru vanzari sau marketing
Sales or marketing software development services
72212482-1Servicii de dezvoltare de software pentru informatii de afaceri
Business intelligence software development services
72212490-0Servicii de dezvoltare de software de achizitii publice
Procurement software development services
72212500-4Servicii de dezvoltare de software de comunicatii si multimedia
Communication and multimedia software development services
72212510-7Servicii de dezvoltare de software de comunicatii
Communication software development services
72212511-4Servicii de dezvoltare de software de comunicatii electronice
Desktop communications software development services
72212512-1Servicii de dezvoltare de software de raspuns vocal interactiv
Interactive voice response software development services
72212513-8Servicii de dezvoltare de software pentru modem
Modem software development services
72212514-5Servicii de dezvoltare de software pentru acces la distanta
Remote access software development services
72212515-2Servicii de dezvoltare de software pentru videoconferinte
Video conferencing software development services
72212516-9Servicii de dezvoltare de software pentru schimburi
Exchange software development services
72212517-6Servicii de dezvoltare de software IT
IT software development services
72212518-3Servicii de dezvoltare de software pentru emulatii
Emulation software development services
72212519-0Servicii de dezvoltare de software de gestionare a memoriei
Memory-management software development services
72212520-0Servicii de dezvoltare de software multimedia
Multimedia software development services
72212521-7Servicii de dezvoltare de software de muzica sau editare audio
Music or sound editing software development services
72212522-4Servicii de dezvoltare de software pentru tastaturi virtuale
Virtual keyboard software development services
72212600-5Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date si operare
Database and operating software development services
72212610-8Servicii de dezvoltare de software pentru baze de date
Database software development services
72212620-1Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru mainframe
Mainframe operating system software development services
72212630-4Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru minicomputere
Minicomputer operating system software development services
72212640-7Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru microcomputere
Microcomputer operating system software development services
72212650-0Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)
Personal computer (PC) operating system software development services
72212660-3Servicii de dezvoltare de software pentru grupuri de calculatoare (cluster)
Clustering software development services
72212670-6Servicii de dezvoltare de software pentru sisteme de operare in timp real
Real time operating system software development services
72212700-6Servicii de dezvoltare de software utilitar
Software development services utilities
72212710-9Servicii de dezvoltare de software pentru copii de siguranta (backup) sau recuperare
Backup or recovery software development services
72212720-2Servicii de dezvoltare de software pentru coduri de bare
Bar coding software development services
72212730-5Servicii de dezvoltare de software de securitate
Security software development services
72212731-2Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea fisierelor
File security software development services
72212732-9Servicii de dezvoltare de software pentru securitatea datelor
Data security software development services
72212740-8Servicii de dezvoltare de software de traducere in limbi straine
Foreign language translation software development services
72212750-1Servicii de dezvoltare de software de incarcare a mediilor de stocare
Storage media loading software development services
72212760-4Servicii de dezvoltare de software de protectie antivirus
Virus protection software development services
72212761-1Servicii de dezvoltare de software antivirus
Anti-virus software development services
72212770-7Servicii de dezvoltare de software utilitar general, de comprimare si de tiparire
General, compression and print utility software development services
72212771-4Servicii de dezvoltare de software utilitar general
General utility software development services
72212772-1Servicii de dezvoltare de software utilitar de tiparire
Print utility software development services
72212780-0Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor, al stocarii si al continutului
System, storage and content management software development services
72212781-7Servicii de dezvoltare de software pentru managementul sistemelor
System management software development services
72212782-4Servicii de dezvoltare de software pentru managementul stocarii
Storage management software development services
72212783-1Servicii de dezvoltare de software pentru managementul continutului
Content management software development services
72212790-3Servicii de dezvoltare de software de verificare a versiunilor
Version checker software development services
72212900-8Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice
Miscellaneous software development services and computer systems
72212910-1Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri pe calculator, de genealogie si screen savere
Computer game software development services, family titles and screen savers
72212911-8Servicii de dezvoltare de software pentru jocuri pe calculator
Computer game software development services
72212920-4Servicii de dezvoltare de software de birotica
Office automation software development services
72212930-7Servicii de dezvoltare de software de formare profesionala si divertisment
Training and entertainment software development services
72212931-4Servicii de dezvoltare de software de formare profesionala
Training software development services
72212932-1Servicii de dezvoltare de software de divertisment
Entertainment software development services
72212940-0Servicii de dezvoltare de software pentru crearea de modele si calendare
Pattern design and calendar software development services
72212941-7Servicii de dezvoltare de software pentru crearea de modele
Pattern design software development services
72212942-4Servicii de dezvoltare de software pentru calendare
Calendar software development services
72212960-6Drivere si servicii de dezvoltare de software pentru sisteme
Drivers and system software development services
72212970-9Servicii de dezvoltare de software pentru tiparire
Print shop software development services
72212971-6Servicii de dezvoltare de software de creare de agende telefonice
Address book making software development services
72212972-3Servicii de dezvoltare de software de editare de etichete
Label making software development services
72212980-2Servicii de dezvoltare de limbaje si instrumente de programare
Programming languages and tools development services
72212981-9Servicii de dezvoltare de software de compilare
Compiling software development services
72212982-6Servicii de dezvoltare de software pentru gestionarea configuratiilor
Configuration management software development services
72212983-3Servicii de dezvoltare de software de dezvoltare
Development software development services
72212984-0Servicii de dezvoltare de software de testare a programelor
Program testing software development services
72212985-7Servicii de dezvoltare de software de depanare (debugging)
Debugging software development services
72212990-5Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calcul si de imbunatatire
Spreadsheets and enhancement software development services
72212991-2Servicii de dezvoltare de software pentru foi de calcul
Spreadsheet software development services
7222Servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica
Systems and technical consultancy services
7223Servicii de dezvoltare de software personalizat
Custom software development services
7224Servicii de analiza si de programare de sisteme
Systems analysis and programming services
7225Servicii pentru sisteme si asistenta
System and support services
7226Servicii de software
Software-related services
723Servicii de inlocuire de date
Data services
724Servicii de internet
Internet services
725Servicii informatice
Computer-related services
726Servicii de asistenta si de consultanta informatica
Computer support and consultancy services
727Servicii de retele informatice
Computer network services
728Servicii de audit informatic si de testari informatice
Computer audit and testing services
729Servicii de siguranta informatica si de conversie computerizata a cataloagelor
Computer back-up and catalogue conversion services
73Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta
Research and development services and related consultancy services
75Servicii de administratie publica, de aparare si de asigurari sociale
Administration, defence and social security services
76Servicii privind industria petrolului si a gazului
Services related to the oil and gas industry
77Servicii pentru agricultura, silvicultura, horticultura, acvacultura si apicultura
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
79Servicii pentru intreprinderi: drept, marketing, consultanta, recrutare, tiparire si securitate
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
80Servicii de invatamant si formare profesionala
Education and training services
85Servicii de sanatate si servicii de asistenta sociala
Health and social work services
90Servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deseurilor, de igienizare si servicii privind mediul
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
92Servicii de recreere, culturale si sportive
Recreational, cultural and sporting services
98Alte servicii comunitare, sociale si personale
Other community, social and personal services

Instructiuni de utilizare

Ce anume reprezinta codurile CPV?

CPV este acronimul de la Common Procurement Vocabulary si codul CPV este un simbol numeric specific unei anumit produs sau serviciu.

Codul CPV stabileste un singur sistem de clasificare pentru achizitiile publice cu scopul de a standardiza referintele utilizate de autoritatile si entitatile contractante pentru a descrie obiectul contractelor de achizitii publice.

Identificarea codului CPV a unui anumit produs sau servicu

Aveti la dispozitie doua metode pentru a identifica un cod CPV:

1. Utilizati functia de cautare in baza de date: introduceti unul sau mai multe cuvinte din numele produsului/serviciului.

Recomandare: pentru a prefiltra rezultatele selectati grupa din care produsul/serviciul face parte.

Atunci cand utilizati mai multe cuvinte pentru cautare, ordinea in care vor fi afisate rezultatele va fi data de numarul de cuvinte gasite in cadrul denumirii produsului/serviciului.

Indiferent de numarul de articole gasite la cautare vor fi afisate, in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, doar primele 25.

2. Rasfoiti nomenclatorul arborescent de coduri CPV facand click mouse pe iconitele (+) sau (-). In final, pentru a copia codul CPV + denumirile in romana si engleza in ClipBoard si utilizarea lui in alt context faceti click pe iconita/butonul COPIE.

Apa alcalina ionizata Chanson VS 70
Calcul concedii medicale dupa 01-07-2018
Calcul concedii medicale dupa 01-07-2018
Legislatie economica
Anumite prevederi ale OUG nr. 8/2018, privind modul de acordare si calcul a indemnizatiei pentru concedii medicale si care modifica temporar prevederile OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile isi inceteaza aplicabilitatea la 30.06.2018 pentru concediile medicale pentru incapacitatea de munca, urmand ca pentru concediile medicale de tip maternal sa inceteze la data de 30.09.2018.


Drepturi autor 2018
Drepturi autor 2018
Legislatie economica
Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala ce provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea. Fiscalitatea veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala a fost reglementata prin Ordonanta de urgenta nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, ce a intrat in vigoare din data de 23 martie 2018.


Sponsorizarea – noi norme legislative ?i gre?eli de evitat de catre orice firma
Sponsorizarea – noi norme legislative ?i gre?eli de evitat de catre orice firma
Legislatie economica
intrucât subiectul sposorizarilor a fost rediscutat de curând de autorita?i, dorim sa va aducem la cuno?tin?a noile acte normative in domeniu. Acestea sunt aplicabile din primul semestru al anului 2018, prin aprobarea Ordonan?ei de Urgen?a nr. 25 din 29 martie 2018 ?i a Ordinului nr. 470/2018 emis de Ministerul Finan?elor Publice ?i publicat in MO 66 din 23 ianuarie 2018.


Declara?ia unica (Formular 212) se depune pâna pe 15 iulie 2018
Declara?ia unica (Formular 212) se depune pâna pe 15 iulie 2018
Legislatie economica
Cei care ob?in venituri din activita?i independente, printre care se numara ?i persoanele fizice autorizate (PFA), venituri din investi?ii sau venituri din chirii au de depus anual o singura declara?ie, conform mecanismului simplificat de declarare ?i plata a taxelor pentru aceste venituri, introdus recent in Codul fiscal, prin OUG nr. 18/2018.


Legea nr.88/2018: modificarea ?i completarea Codului muncii
Legea nr.88/2018: modificarea ?i completarea Codului muncii
Legislatie economica
Legea nr.88/2018 privind aprobarea OUG nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial nr.315 din 10 aprilie 2018.
Prin Legea nr.88/2018 au foat aduse o serie de modificari si completari Codului muncii, cu aplicabilitate din 13 aprilie 2018.


ITM: in 13.04.2018 intra in vigoare noi modificari aduse Codului Muncii
ITM: in 13.04.2018 intra in vigoare noi modificari aduse Codului Muncii
Legislatie economica
Noul act normativ, care intra in vigoare in data de 13 aprilie 2018, aduce precizari in ceea ce priveste definirea si sanctionarea muncii nedeclarate, incheierea contractului individual de munca, definirea locului de munca precum si modalitatea de pastrare a copiei contractului individual de munca, evidenta orelor de munca, acordarea zilelor libere cultelor religioase.


Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedam?
Concediu medical fara stagiu minim de cotizare de 6 luni. Cum procedam?
Legislatie economica
Potrivit prevederilor art.1 alin.(1) din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate


Ini?ierea negocierii contractelor colective de munca, obligatorie in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017
Ini?ierea negocierii contractelor colective de munca, obligatorie in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017
Legislatie economica
in Monitorul Oficial nr. 902/16.11.2017 a fost publicata OUG nr. 82 prin care se modifica, temporar, art. 129 ?i 135 din Legea dialogului social.


Modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legislatie economica
Codul fiscal tabel comparativ urmare a modificarilor aduse de ORDONANTA GUVERNULUI numarul 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Sinteza modificarilor legislative in domeniul salarizarii prevazute pentru anul 2018
Sinteza modificarilor legislative in domeniul salarizarii prevazute pentru anul 2018
Legislatie economica
in ?edin?a Guvernului României din 26 octombrie 2017 a fost dezbatuta Ordonan?a de urgen?a privind modificarea ?i completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal.


inregistrarile contabile privind split TVA (proiect legislativ ): conturile 5126 ?i 5127
inregistrarile contabile privind split TVA (proiect legislativ ): conturile 5126 ?i 5127
Legislatie economica
sesiuni de asistenta si indrumare online


  Linkuri utile
   NXM Online Tools
NXM.ro

   Nexus ERP Software
NexusERP.ro

   Cursuri de schimb valutare
cursvalutar-db.ro

   Gazduire web si Domenii .RO
123Host.Ro

   Valideaza Coduri Uzuale
Valideaza.Ro

   Coduri Postale
CoduriPostale-db.Ro

   Coduri Utile
123Coduri.Ro