Baze de calcul contributii asigurari sociale in 2011

Baze de calcul contributii asigurari sociale in 2011
Bazele de calcul ale contributiilor pentru asigurari sociale pentru anul 2011: CAS, CASS, concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), ajutor de somaj si fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

Baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale (CAS)

1. Pentru contributia individuala de asigurari sociale (10,5%): castigul brut realizat din activitati dependente, de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca (potrivit art. 296-4 alin. (1) din Codul fiscal), respectiv 35% din castigul salarial mediu brut (castigul salarial mediu brut este 2022 lei) corespunzator numarului zilelor din concediul medical, pentru perioada de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accidente de munca sau boala profesionala, (potrivit art.296-11 din Codul fiscal).

Contributia individuala de asigurari sociale se calculeza in limita plafonului de 5 ori castigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare a venitului, potrivit art. 296-4 alin. (2) din Codul fiscal.

2. Pentru contributia de asigurari sociale datorate de angajator (20,8% pt. conditii normale de munca) suma castigurilor realizate de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, potrivit art. 296-5 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv 35% din castigul salarial mediu brut corespunzator numarului zilelor din concediul medical, pentru perioada de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia cazurilor de accidente de munca sau boala profesionala, (potrivit art. 296-11 din Codul fiscal).

3. Baza de calcul nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor pentru care angajatorul datoreaza contributie diferentiat in functie de conditiile de munca, din luna pentru care se calculeaza aceasta contributie datorata bugetului asigurarilor sociale de stat,si valoarea corespunzatoare a de 5 ori castigul salarial mediu brut, potrivit art. 296-5 alin. (1) din Codul fiscal.

In situatia depasirii acestui plafon, baza de calcul la care se datoreaz aceast contributie, corespunzatoare fiecarei conditii de munca , se stabileste proportional cu ponderea, in total baza de calcul, a castigurilor salariale brute realizate in fiecare dintre conditiile de munca .

4. Contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat nu se datoreaza asupra:
 • avantajelor sub forma suportarii de catre angajator a contributiilor platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii.
 • veniturilor in bani reprezentand indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societailor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea general a actionarilor, potrivit art. 296-15 alin. (5) din Codul fiscal.

  5. Prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de munca si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contribu iei de asigurari sociale, potrivit art. art. 296-15 alin. (6) din Codul fiscal.


  Baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)

  1. Baza lunara de calcul pentru contributia individuala de asigurari sociale de sanatate (5,5%) o reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, potrivit art. 294-4 alin. (1) din Codul fiscal.

  Contributia de asigurari sociale de sanatate se datoreaza pentru indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca, acordate in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, potrivit art. 296-17 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.

  Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaz asupra indemnizatiilor reglementate de Ordonanta de urgenta nr. 158/2005, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora, potrivit art. 44 din OUG nr. 158/2005. Acest articol nu a fost abrogat de OUG nr. 117/2010.

  2. Baza lunara de calcul pentru contributia datorata de angajator (5,2%) la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezint suma ca tigurilor brute realizate de persoanele persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, potrivit art. 296-5 alin. (2) din Codul fiscal.

  Pentru perioada in care angajatorii suporta indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, acestia au obligatia de a plati contributia stabilita prin lege, pentru salariatii aflati in aceasta situatie, potrivit art. VIII pct. 6 din Codul fiscal.


  Baza de calcul a contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale (FAAMBP)

  1. Baza lunara de calcul al contributiei de asigurare la accidente de munca si boli profesionale (0,15%-0,85%) reprezint suma ca tigurilor brute realizate lunar de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este 670 lei), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

  2. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale nu se datoreaza asupra:
 • avantajelor sub forma suportarii de catre angajator a contributiilor platite la fondurile de pensii facultative, in limitele de deductibilitate stabilite potrivit legii.
 • veniturilor in bani reprezentand indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit art. 296-15 alin. (5) din Codul fiscal.

  3. Prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele pentru accidente de munca si boli profesionale, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit art. 296-15 alin. (6) din Codul fiscal.


  Baza de calcul pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (FNUASS)

  1. Baza lunara de calcul la contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (0,85%) o reprezinta suma castigurilor brute realizate de persoanele persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca si nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara garantate in plata, potrivit art. 296-5 alin. (2) din Codul fiscal.

  2. Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate OUG nr. 158/2005, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora si, respectiv, a indemnizatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit art. 44 din OUG nr. 158/2005. Acest articol nu a fost abrogat de OUG nr. 117/2010.

  3. Urmatoarele venituri sunt exceptate de la plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:
 • sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori
 • indemnizatia lunara a asociatului unic
 • suma din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor
 • indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta , stabilite conform contractului individual de munca
 • veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajatori, potrivit contractului colectiv de munca , realizate de persoanele persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, potrivit art. 296-16 alin. (3) din Codul fiscal.

  4. Persoanele fizice si juridice asimilate angajatorului sunt obligate sa depuna la casele de asigurari sociale de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatiile platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit art. IX pct. 4 din Codul fiscal.


  Baza de calcul pentru contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj

  1. Baza lunara de calcul pentru contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj (0,5%) o reprezinta castigurilor brute realizate lunar de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, potrivit art. 296-4 alin. (1) din Codul fiscal.

  2. Baza lunara de calcul pentru contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor pentru somaj (0,5%) reprezinta suma castigurilor brute realizate lunar de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, potrivit art. 296-5 alin. (3) din Codul fiscal.

  3. Contributiile de asigurari pentru somaj (individuala si angajator) nu se datoreaza:
 • pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca , in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii
 • veniturilor in bani si/sau in natura , acordate persoanelor fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, care au calitatea de pensionari
 • indemnizatia lunara a asociatului unic
 • indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor societtilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea general a actionarilor
 • indemnizatiile lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta , stabilite conform contractului individual de munca
 • sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie si ai consiliului de supraveghere, precum si in comisia de cenzori
 • compensatiilor acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca , persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere
 • veniturilor realizate de persoanele fizice rezidente care realizeaza venituri din desfasurarea unor activitati in baza unui contract individual de munca, care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, dar incaseaz venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior incetarii raporturilor juridice, cu exceptia sumelor reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia plaii contributiei de asigurare pentru somaj stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie
 • prestatiilor suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, Fondul national unic pentru asigurari de sanatate, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale
 • veniturilor acordate conform prevederilor legale sub forma de participare a salariatilor la profit
 • sumelor primite de reprezentantii in cadrul consiliilor de administratie, consiliilor consultative si comisiilor constituite conform legii, potrivit art. 296-16 alin. (4) din Codul fiscal.


  Baza de calcul pentru contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale (0,25%)

  1. Baza lunara de calcul reprezinta suma castigurilor brute realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii, inclusiv de salariatii care cumuleaza pensia cu salariul, potrivit art. 296-5 alin. (5) din Codul fiscal.

  2. Contributia reprezentand comisionul pentru cartiile de munca nu se datoreaza incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011, potrivit Ordonantei de u rgenta nr. 123/2010.


 • Data publicarii: 12.03.2011
  Categorie: Mediu
  Emitent stire: Nexus Media SRL
  Sursa preluare stire: http://www.nexusmedia.ro/
  Toate stirile
  Arhiva stiri
  Apa alcalina ionizata Chanson VS 70
  Nexus Analyst
  Bilant, Bugete, Centre de profit
  Cash-Flow, Indicatori economici
  www.nexusmedia.ro
  Comanda Domeniu Web
  24,78 € domeniu .RO
  Rezervare instantanee...
  www.123host.ro
  Nexus BeautyCenterSoft
  Soft: Salon, Frizerie, SPA, Gym
  Vrei sa stii ce face?
  www.nexusmedia.ro
  Nexus ERP
  Solutie ERP Completa
  Preia Controlul Afacerii Tale!
  www.nexusmedia.ro

    Linkuri utile
     NXM Online Tools
  NXM.ro

     Nexus ERP Software
  NexusERP.ro

     Cursuri de schimb valutare
  cursvalutar-db.ro

     Gazduire web si Domenii .RO
  123Host.Ro

     Valideaza Coduri Uzuale
  Valideaza.Ro

     Coduri Postale
  CoduriPostale-db.Ro

     Coduri Utile
  123Coduri.Ro